ขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรส (USA)

 

ขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรส CR-1(วีซ่าแต่งงานแบบถาวร)

พลเมืองอเมริกัน (U.S. citizen) หรือผู้มีสิทธิ์อาศัยและทำงานอย่างถาวรในอเมริกา (permanent resident) ต้องการนำคู่สมรสเข้ามาพำนักอาศัยในอเมริกาอย่างถาวร ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถทำได้สองแบบคือ

การทำ IR1/CR1 (immigrant visa) หรือ K3 (non-immigrant visa)
ข้อแตกต่างคือการยื่นขอวีซ่า K3 นั้น วีซ่าจะออก ณ ประเทศที่ได้ทำการจดทะเบียนสมรส นั่นคือ ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้ามายังอเมริกาและปรับสถานะเพื่อขอGreen cardต่อไป
แต่วีซ่า IR1/CR1 หลังจากเดินทางเข้าอเมริกา สามารถรอรับGreen cardได้เลย โดยจะถูกส่งมาให้ถึงที่บ้านแยกเคสดังนี้
*CR1…หากคุณแต่งงานยังไม่ถึงสองปี นับจากวันจดทะเบียนจนถึงวันที่ได้รับGreen cardและจะเป็นGreen card แบบมีเงื่อนไขสองปี (conditional resident)
*IR1…
แต่หากคุณแต่งงานครบหรือเกินสองปี คุณจะได้รับGreen card ถาวร แบบสิบปีหลังจากที่คุณเดินทางเข้าอเมริกา
การจดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกัน ประเทศไทย
*เอกสารที่แฟนต้องเตรียมมาเพื่อจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย
ใบเกิด

พาสปอร์ต
ใบหย่า (ในกรณีที่เคยแต่งงานมาก่อน)
เมื่อมีเอกสารพร้อมแล้วก็ไปที่สถานทูต (ในกรุงเทพ) หรือสถานกงสุล(ต่างจังหวัด) เพื่อให้สถานทูตออกใบรับรองโสดให้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์
เมื่อได้เอกสารแสดงความเป็นโสดของแฟนแล้วก็นำใบรับรองโสดมาแปลเป็นภาษาไทย และนำไปให้กงสุลรับรองการแปลเอกสารด้วย ค่าธรรมเนียมการรับรอง 200 บาท ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ถ้าต้องการด่วนทางกงสุลก็มีบริการนะแผ่นละ 400 บาทรอรับได้เลย แต่วันนั้นสามีต้องการให้ขั้นตอนเสร็จภายในวันนั้น เราสองคนเลยรออยู่ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วนำไปจดทะเบียนทีสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ เราสองคนไปจดที่เขตหลักสี่เหราะใกล้ดี เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารมาสองแผ่น คือ
– ใบทะเบียนสมรส แผ่นที่มีกรอบสวยๆสีชมพู
– ใบสำคัญการสมรส
การเปลี่ยนชื่อสกุลในเอกสารสำคัญ
เมื่อได้รับเอกสารที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมาเรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะติดต่อแก้ไขนามสกุลในบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตที่เราอาศัยอยู่ได้ในวันเดียวกัน เพี่อใช้ในการเดินเรื่องขอวีซ่าต่อไป แต่วันนั้นเราทำไม่ทันเพราะกว่าเราจะจดทะเบียนเสร็จก็เย็นแล้ว แถมเจ้าหน้าที่บ่นให้เราฟังอีกว่านี่มันบ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะ (ก้อจะให้ทำไงล่ะ เรามารอก่อนบ่ายสามโมงอีกนะ) พออีกวันหนึ่งเราเอาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสมรสนั่งรถไปเปลี่ยนสถานภาพกับนามสกุลที่เขต แล้วเลยไปที่อำเภอเพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ กะว่าเสร็จแล้วจะต่อไปทำพาสปอร์ตที่เซ็นทรัลบางนาให้มันเสร็จเรื่องไปเลยภายในวันนั้น แต่เจ้ากรรมเราติดอยู่ที่อำเภอเพราะฝนตกหนักมากๆ ผลสุดท้ายเราต้องทำเรื่องทั้งหมด 3วัน อันนี้เป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในวันทำพาสปอร์ตมีดังนี้

บัตรประชาชน และสำเนา
สำหรับคนที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วสิ่งที่ต้องนำไปเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตมีดังนี้จ้า
บัตรประชาชน และสำเนา
พาสปอร์ต
ใบทะเบียนสมรส
ใบสำคัญการสมรส
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเอกสารให้เรียบร้อยก่อนขอวีซ่าเพื่อความสะดวก

การยื่นคำร้อง
ยื่นแบบฟอร์ม I-130 รวบรวมเอกสารดังนี้
แบบฟอร์ม I-130 สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.uscis.gov/files/form/I-130.pdf
แบบฟอร์ม G325-A ของทั้งสองคน http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/g-325a.pdf
สำเนาใบเกิดของแฟน

สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกของแฟน
สำเนาเอกสารการแปลงสัญชาติ หรือ กรีนการ์ด (สำหรับผู้ถือกรีนการ์ด)
สำเนาใบเกิดฉบับแปลของคู่สมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อฉบับแปล
สำเนาทะเบียนสมรสฉบับแปล
สำเนาใบหย่า(ถ้ามี) ของเราใช้ใบมรณะบัตร
สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และหน้าที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับทำวีซ่าคนละ 1 ใบ
ค่าธรรมเนียม ของแบบฟอร์ม I-130 $355 USD

ตอนนั้นแฟนจ่ายแค่ 190 ดอลลาร์ เป็นค่าธรรมเนียมแบบเก่า และเดือนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมนี้
เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ไหนดูได้ที่นี่จ้า http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=c67c7f9ded54d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD

ขั้นตอนหลังจากยื่นคำร้อง

เมื่อคุณยื่นเรื่องและทาง USCIS ได้รับเอกสารและค่าธรรมเนียมแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงิน (Notice of Action: Receipt notice หรือ I-797C หรือที่เรียกว่า NOA1 ) จะมี receipt number (WACXXXXXXXXXX) ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์ที่คุณยื่น จะแตกต่างกันสามตัวหน้า และสามารถเช็คสถานะออนไลน์ เพื่อตรวจสอบว่าเคสของเราใช้เวลาดำเนินการเท่าไรเช็คได้ที่นี่จ้า https://egov.uscis.gov/cris/jsps/index.jsp
แนะนำถ้าเป็นแบบCase Status Portfolio with Updates via Email จะมีการแจ้งทางเมลล์ถ้ามีการ update ให้ไป create customer
*
ทาง USCIS จะแจ้งมาอีกครั้งเมื่อเคสของคุณอนุมัติ (Notice of Action : Approval notice หรือI-797 หรือเรียกว่า NOA2) รอนานมากขอบอก ประมาณ 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ NOA 1
*
ทาง NVC Assingns a case number (BNK2008XXXXXX)

เมื่อเคสถูกโอนมายังNVCนั้น ในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์เศษๆ ในการดำเนินการ

 

Package 3
ส่วนของตัวเอง
* DS-3032 Form (Choice of Agent form)
แล้วส่งกลับ NVC (แต่ถ้าในกรณีใครจ้างทนายจะไม่ได้ฟอร์มนี้จะลดขั้นตอนนี้ไป) เราทำกันเอง แฟนส่งมาให้ทาง FAX เร็วดี กรอกเสร็จ ก็ส่งกลับไปยัง NVC เลย
* IV Package (DS-230 Form)
ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://www.state.gov/documents/organization/81807.pdf
 
กรอกทั้ง 2 ส่วนแต่เซ็นต์ชื่อ ลงวันที่เฉพาะส่วนแรก ส่งกลับไปทั้ง 2 ส่วนพร้อมเอกสารตามด้านล่างนี้

          ใบเกิด

          ใบเปลี่ยนชื่อ

          ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (หากมีการแต่งงานมาก่อน)

          ใบสมรส

          สำเนาPassport หน้าแรกที่มีรูปของเรา

          รูปถ่าย ทำวีซ่า 2ใบ เขียนชื่อและเคสนัมเบอร์ด้านหลังของรูปเบาๆ ด้วยหมึกดำ (ห้ามกดปลายปากกาเวลาเขียน)

          ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ

          Barcode sheet ที่ทาง NVC แนบมาให้พร้อมคำแนะนำใน IV Package

 * เอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริง หรือสำเนาตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยราชการเท่านั้น

 * เอกสารทุกชุดต้องแนบสำเนาไปด้วย พร้อมทั้งเขียนเคสนัมเบอร์ให้ชัดเจนตรงด้านบนมุมกระดาษขวามือด้วยดินสอทุกแผ่น

 * เอกสารตัวแปลไม่ต้องส่งไป เพราะเราเป็นคนไทย วีซ่าที่ออกให้ก็ออกให้ในไทย แต่เราก็ยังดื้อส่งไปอยู่ดี กันพลาด เราส่งตัวแปล ของใบเกิด กับ ใบเปลี่ยนชื่อแม่ เท่านั้น

ส่วนของแฟน
* Affidavit of support Bill (AOS Bill)
* I-864 Form (package)
http://www.uscis.gov/files/form/I-864.pdf ค่าธรรมเนียมที่แฟนต้องจ่าย

* Immigrant visa application processing fee (per person), Form DS-230 & Immigrant visa security surcharge, for all IV and DV applicants: $ 400
* Affidavit of Support Review (only when AOS is reviewed domestically), Form I-864 : $70.00
Case Complete package
จะถูกส่งมาที่สถานทูตเมริกาในไทย
สามารถเมลล์ เช็คว่า เคสได้ถูกส่งมาไทยหรือยัง NVC = NVCInquiry@state.gov ส่วนมากแล้วเราจะโทรเช็คที่เบอร์ 603 3340700 แล้วก็ทำตามคำแนะนำที่เครื่องตอบรับอัตโนมัตบอกไว้
เมื่อทราบว่าเคสได้ถูกส่งมาไทยแล้ว สามารถเช็ควันสัมภาษณ์ได้ที่ หรือเมลล์เช็คที่ US Embassy= Visasbkk@state.gov
http://bangkok.usembassy.gov/services/visa/IVschedule.htm
*
เคสได้รับการอนุมัติและส่งมาถึงเมืองไทยแล้ว ประมาณ 2 อาทิตย์หรือมากกว่า (1 เดือน) ก็จะได้รับเอกสารที่ส่งมาจากสถานทูตเรียกว่า package 4
 *หลังจากที่ทราบวันสัมภาษณ์แล้วก็ไปทำการตรวจสุขภาพ มี2 แห่งคือ บำรุงราษฎร์ กับ BHN
เราไปตรวจก่อนที่จะได้ P4 เพราะใจร้อน ผลการตรวจสุขภาพมีอายุ 1 ปี 

วันสัมภาษณ์

เราได้เตรียมเอกสารส่วนตัวที่เป็นตัวจริงไปทั้งหมด ได้แก่ บัตรประ ชาชน ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ไปด้วย

 -เอกสารของแฟนก็มีสำเนาพาสปอร์ตของแฟน สำเนาหน้าที่มีการ stamp เข้าออกเมื่อครั้งมาหาเรา Tax return and W 2 ปีล่าสุด ใบรับรองการทำงาน
– เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่าย อีเมลล์ การ์ด บิลค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 
 
Advertisements

~ by rpb111 on August 15, 2008.

5 Responses to “ขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรส (USA)”

  1. สง สัย ครับ พอ ไห้ คำ ปรึกษาได้ ไหม ครับคุย ทาง เอ็ม ก็ ได้ ครับ o85o678777@hotmail.com

  2. การยื่นคำร้องช่วงแรกที่สถานฑูตอเมริกาในไทย ต้องเป็นแบบแปล เป็นภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมค่ะ ค่าธรรมเนียม ของแบบฟอร์ม I-130 $355 USD เลยหรอค่ะแพงจิงๆแบบฟอร์ม G325-A ของทั้งสองคน ตัวนี้แฟนยังไม่ได้กรอกเลยค่ะ งั้นคงต้องให้แฟนกรอกแล้วส่งมาที่ไทยใช่ไหมค่ะ?กรณีใบหย่าถ้าเราไม่เคยแต่งงาน เราต้องเอาของแฟนไปใช่ไหมค่ะรบกวนเท่านี้เด๋ววันหลังจะรบกวนใหม่น่ะค่ะ ^^

  3. อยากถามว่าสามีเป็นแอฟริกาต่อมาไปทำงานที่สหรัฐแล้วได้สัญชาติอเมริกัน อยากจะเชิญเราเข้าไปอย่ด้วยเรากับสามีจดทะเบียนสมรสกันที่เเอฟริกาแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  4. อยากถามว่าถ้ามีเวลาจำกัด เป็นไปได้ไหมว่าวีซ่าจะเสร็จภายใน 1 เดือน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s